Juristprogrammet
Lund

Skola Lunds universitet

Utbildningsstart

15 januari 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Lund

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Välkommen till Juristprogrammet på Lunds universitet! Juridiska fakulteten i Lund erbjuder dig en av landets bästa juristutbildningar. Som student vid vårt program får du ta del av en modern, stimulerande och inspirerande miljö. Under de nio terminer som leder fram till en juristexamen undervisas du av våra kunniga lärare. Flera av dem är ledande inom sina respektive forskningsområden, vilket bidrar till utbildningens goda kvalitet och rykte. Programmet ger dig breda kunskaper om hur samhället fungerar och verktyg för att logiskt och metodiskt lösa komplicerade problem. Dessa kunskaper behövs överallt i samhället, både i Sverige och internationellt. Ett program - flera möjligheter Programmet är uppdelat i en grundnivå om sex terminer på 180 högskolepoäng och en avancerad nivå om tre terminer på 90 högskolepoäng.