Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lund

Skola Lunds universitet

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Lund

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Masterprogrammet i naturgeografi och ekosystemvetenskap ger fördjupad kunskapsbas, flera olika möjligheter till specialisering och förbereder för arbete i offentlig och privat verksamhet. Du får god kompetens att arbeta med avancerade uppgifter och komplexa frågeställningar inom t.ex. miljösektorn, klimatförändringar eller internationellt utvecklingsarbete. Efter utbildningen är du också behörig att söka forskarutbildning.Innehåll: Under utbildningen kan du välja att inrikta dig mot t.ex.: • miljö- och klimatsystem, • globala miljöfrågor och globala kretslopp, • klimatologi och klimatförändringar, • ekosystemanalys, • biogeofysik, • miljöanalysmetoder, • GIS med miljöinriktning, • fjärranalys med miljöinriktning, • geomorfologi.Undervisningsspråk: Huvuddelen av utbildningen ges på engelska.