Politices kandidatprogrammet
Lund

Skola Lunds universitet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Lund

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vill du förstå samspelet mellan politik och ekonomi? Vill du även få kunskaper om samhällsförändringar? Då är politices kandidatprogram ett program för dig!Politices kandidatprogram (pol. kand.) bygger på en kombination av statsvetenskap nationalekonomi med valbara kurser inom samhällsgeografi företagsekonomi handelsrätt statistik. Beroende på vilken kombination av kurser du väljer kan din examen anpassas efter dina önskemål. Under programmet kommer din analytiska förmåga att tränas genom muntliga och skriftliga analysuppgifter, eget forskningsarbete och uppsatsskrivande. Samspelet mellan politik och ekonomi Programmet är inriktat mot analyser av politiska och ekonomiska företeelser på olika samhällsnivåer. Utbildningen betonar samspelet mellan politik och ekonomi.