Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning ambulanssjukvård
Lund

Skola Lunds universitet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Lund

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vill du ha ett yrke som kräver snabba beslut och där varje minut kan göra skillnad för en patient? Då kanske ambulanssjukvård är något för dig!Under programmet kommer du att få de kunskaper som krävs för att kunna ansvara för vård av patienter som kräver akut vård. Under den verksamhetsförlagda utbildningen kommer du därför att tränas i att självständigt kunna göra omfattande bedömningar och prioriteringar. Du kommer även att tränas i att arbeta med oförutsedda och varierande uppdrag, ofta med bristfällig information, i skiftande vårdmiljöer. Detta kommer att ge dig en kompetens i att leda och medverka i omhändertagande och vård av skadade vid stora olyckor och katastrofer.