Distributionselektriker
Lund

Skola Teknikhögskolan

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Lund

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen för dig som vill göra karriär som distributionselektriker, industrielektriker eller linjemontör.

Vad gör en distributionselektriker?

Som distributionselektriker arbetar du med att bygga upp nya ledningsnät, byta ledningar och åtgärda akuta fel. Du har ett fritt och självständigt arbete präglat av kundkontakt och samarbete, exempelvis med driftledningscentralen som övervakar elnätet.

I arbetsuppgifterna ingår mycket planeringsarbete även om arbetet till största del innebär ett praktiskt jobb som sker utomhus vid ledningarna, där du analyserar och löser tekniska problem. Vid ett strömavbrott är det du som distributionselektriker som är snabbt på plats för att lösa problemet så att kunderna får tillbaka strömmen.

Jobba som distributionselektriker
Efter examen kan du arbeta inom energibranschen, som bland annat:

  • Distributionselektriker
  • Industrielektriker
  • Linjemontör