LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR TEAMLEDARE
Malmö stad

Skola Advantum Kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Malmö stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

27 750 kr

Kort om utbildningen

Att vara ledare för gruppen och samtidigt vara en del av det operativa arbetet är den vardag de flesta teamledare delar. Mycket av rollen handlar om att vägleda andra och att säkerställa att samspelet i gruppen fungerar. Feedback och coaching är viktiga inslag i rollen liksom tydlighet i värderingar och spelregler. Att veta vad som ska göras är en sak men lika viktigt är hur det görs. I kursen ledarskap för team-och arbetsledare får du redskapen att som ledare stimulera en motiverande arbetsmiljö.

Arbetsledarutbildningen ger dig även praktisk träning med fokus på kommunikation och motivation. Diskussioner, erfarenhetsutbyte och egen reflektion är också viktiga delar. Du får många nya insikter och förståelse för rollen som team- eller arbetsledare. Under kursens gång tränar du också på användbara metoder för hur du coachar, fattar beslut, löser konflikter och motiverar dina gruppmedlemmar.

Antal dagar: 3
Tid: 09:00 - 17:00
Pris: 22 200 SEK exkl. moms

Alla kursdatum 2020: 
12 feb - 14 feb
25 mar - 27 mar
04 maj - 06 maj
15 jun - 17 jun
30 sep - 02 okt