ATT COACHA GRUPPER MOT MÅL OCH RESULTAT
Malmö stad

Skola CoachCompanion

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Malmö stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr

Kort om utbildningen

Fortbildningsdagarna i att coacha grupper är till för dig som brinner för grupprocesser, oavsett om det är i affärsmässiga sammanhang eller privata/oavlönade uppdrag.  Det du lär dig de här dagarna kan du använda i alla typer av grupper som strävar mot ett gemensamt mål. Oavsett om du är professionell coach, coachande ledare eller mer generellt.

 Det finns många likheter med att coacha flera personer än bara en. Ditt kunnande i professionell coaching tar du med dig och har stor glädje och nytta av. Men det finns också skillnader. Har du t.ex. 10 deltagare i en grupp coachar du 11. Den elfte som coachas är gruppen. Gruppen är en ”person” i sig som också behöver lyssnas på, få utmanas, känna tilltro till.

Kostnad
Alumni: 6.000 kr exlusive moms (7.500 kr inklusive moms)
Icke-alumni: 7.500 kr exklusive moms (9.375 kr inklusive moms)