DET COACHANDE LEDARSKAPET MED DIPLOMERING
Malmö stad

Skola CoachCompanion

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Malmö stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

43 750 kr

Kort om utbildningen

Hur kan coaching användas i en ledarroll? Oavsett om det är en formell eller informell position? Eller i en specialist roll där förmågan att möta och kommunicera med andra på ett optimalt sätt är viktigt.  

Nyckeln till det coachande ledarskapet ligger hos dig, i din roll. Det handlar om ditt synsätt på andra och därmed din kommunikation och relation med andra. Det här är den första och största nyckeln i ditt ledarskap. Och det finns fler nycklar på nyckelknippan. Det unika med CoachCompanions utbildningar i coachande ledarskap är att de har ett holistiskt synsätt – de tar ledarskapet ur ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från de tre rollerna – chef, ledare och coach oavsett din formella position. Den så kallade propellermodellen® är varumärkesskyddad och CoachCompanions egen. Den beskriver vikten av att ha en god balans mellan förmågan att vara en tydlig chef, inspirerande ledare och lyhörd coach. I utbildningen får du konkreta verktyg som du omgående kan omsätta i din egen vardag när du kommer hem. Mer verkstad och mindre teori. Det coachande ledarskapet i praktiken!

Coachande ledarskap är framtidens ledarskap och innebär att ha tillit till andras potential och förmåga. Med ett coachande ledarskap skapar du goda resultat genom motiverade och självgående medarbetare och det ger effekt på det ekonomiska resultatet samt ger goda förutsättningar för  att skapa en hållbar och hälsosam arbetsmiljö för dig och dina medarbetare.

Denna utbildning är totalt på 10 dagar fördelat på 6 – 8 månader och förutom att du utvecklar ditt coachande ledarskap så blir du även diplomerad coach med möjlighet att gå vidare mot internationell certifiering. Utbildningen bygger på ICF´s 11 kärnkompetenser och är ackrediterad av ICF (International Coach Federation). Förutom utbildningsdagarna får du 5 samtal med en mentorcoach och du genomför själv 5 samtal med 3 övningsklienter (totalt 15 samtal) under utbildningsperioden.