Det coachande ledarskapet
Malmö stad

Skola CoachCompanion

Utbildningsstart

26 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Malmö stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr

Kort om utbildningen

Hur kan coaching användas i en ledarroll? Oavsett om det är en formell eller informell position? Eller i en specialist roll där coaching utvecklar förmågan att möta och kommunicera med kunden/patienten på ett optimalt sätt.  Denna två dagars utbildning ger dig svar på det.

Det coachande ledarskapet är en två dagars fortbildning efter diplom eller certifieringsutbildning. Fortbildningen är till för alla coachutbildade som vill använda sin coachkompetens i en position där du inte enbart kan coacha. Det kan vara i en formell chefsroll, en mer informell som t.ex. förälder och även i en specialistroll – läkare, sjukgymnast, utbildare, advokat, konsult mm.

Vi utgår från vår egen varumärkesskyddade ledarskapsmodell – Propellermodellen® – som tydliggör hur du inte bara kan, utan behöver, balansera din lyhördhet i coaching med att vara en tydlig chef och en inspirerande ledare. Det är först när de tre olika rollerna är balanserade som du får en propeller som är stor, kraftfull och agerar med full energi mot mål och resultat. En obalanserad propeller gör det motsatta.

Kostnad
Alumni: 6000 kr exklusive moms (7500 kr inklusive moms)
Icke-Alumni: 7500 kl exklusive moms (9375 kr inklusive moms)