Diplomerad Hälsocoach
Malmö stad

Skola CoachCompanion

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Malmö stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

43 750 kr

Kort om utbildningen

Behovet av hälsocoacher växer sig allt starkare. Individer och företag inser vinsterna med att satsa på hälsa för ökat välmående men också för ökad prestation. Arbetet som hälsocoach innebär att stötta och motivera till hälso- och livsstilsförändringar.

Efter vår utbildning till hälsocoach kommer du direkt kunna coacha individer, grupper och organisationer i hälsa och livsstilsförändringar.

Under utbildningen får du alla verktyg du behöver för att kunna coacha andra på ett professionellt sätt. Du får träna på de kärnkompetenser som krävs för att coacha professionellt, du får ett ramverk i form av etiska riktlinjer för coacher, du får många kraftfulla coachverktyg som du kan använda direkt efter utbildningsdagen, ett nätverk med andra coacher och möjlighet att själv bli coachad. Du blir diplomerad coach med hälsoinriktning och samtidigt vågar vi lova egen personlig utveckling.