ADR 1.3 - Farligt gods
Malmö stad

Skola Kunskapskontoret

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Malmö stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

3 750 kr

Kort om utbildningen

VARFÖR BEHÖVER DU EN ADR 1.3 -UTBILDNING?

Om du arbetar med kemikalier, antingen som förare eller någon som lastar / packar farligt gods, är ADR 1.3 -utbildning en nödvändig del av din yrkesroll. 

HUR UTBILDNINGEN GYNNAR DIG
Få en övergripande förståelse för hur man hanterar kemikalier säkert för att minska risken för skada eller miljöpåverkan. Välutbildad personal kan förbättra arbetsmiljöns säkerhet och minska kostnaderna / stilleståndstid på grund av kemisk skada.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Klassrumsteori kombineras med praktiska övningar för att säkerställa att viktiga punkter förstås ordentligt. Gruppövningar med andra yrkesverksamma där man delar med sig av sina erfarenheter för bästa utförande och problemlösningar. Deltagaren förväntas vara proaktiv i klassen för att klara provet i slutet av utbildningen.

ÄR FÖREDRAGNA DATUM INTE TILLGÄNGLIGA?
Skicka oss ett mail och låt oss se om vi kan ordna ett annat datum till dig.

Kurslängd: 4 timmar
Pris: 3 000 SEK exkl. moms