Arbete på väg Vakt & Lots
Malmö stad

Skola Kunskapskontoret

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Malmö stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

2 375 kr

Kort om utbildningen

VARFÖR BEHÖVER DU DENNA UTBILDNINGEN

Steg 3 Kompetenskrav med Certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster.

Person med certifieringskrav i steg 3 ska inte förväxlas med BAS P/U roll, som enbart berör arbetsmiljön. Det hindrar inte att samma person kan inneha samma roll, men att iaktta trafikantens behov kan dock skapa konflikt mellan de olika rollerna. BAS P/U roll och kompetens är författningsstyrd.

Person med certifieringskrav i steg 3 innehar de formella möjligheterna och den teoretiska kunskapen som krävs för att åstadkomma en god säkerhet på vägarbetsplatsen.

KURSINNEHÅLL
Trafikverket förordar att det krävs lärarledd utbildning på minst 4-8 timmar för att rätt kompetens ska erhållas. Inkluderar:

  • Var och hur APV krav beskrivs i förfrågningsunderlagen, (EK/UK, AF/UB, TB etc.
  • Allmänna Bestämmelser, AB04, ABT06 och ABK09
  • AMA; AF, TB, RA, MER
  • Trafikverkets mall för Teknisk Beskrivning, Totalentreprenad.
  • Trafikverkets mall för Uppdrags Beskrivning, Konsultuppdrag.
  • Trafikverkets övriga kravdokument utöver TRVK Apv (TDOK 2012:86), exempelvis TRVK Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet – Entreprenad och Projekteringstjänster (TDOK 2016:0032).
  • Krav på Byggprodukter, märkning etc.

ÄR FÖREDRAGNA DATUM INTE TILLGÄNGLIGA?
Skicka oss ett mail häroch låt oss se om vi kan ordna ett annat datum till dig.

Kurslängd: 1 dag
Pris: 1 900 SEK exkl. moms