BAM - Bättre arbetsmiljö med ansvar
Malmö stad

Skola Kunskapskontoret

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Malmö stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

6 125 kr

Kort om utbildningen

HUR UTBILDNINGEN GYNNAR DIG
Omvandla arbetsplatsen till en miljö av motivation, stöd och uppmuntran. Denna utbildning kommer att förse dig med ledarskapsförmåga som hjälper till att få fram det bästa hos dina anställda och ditt företag. För att hjälpa ditt företag att uppfylla kraven i Arbetsmiljölagen, guidar vi dig igenom följande:

  • Vad är chefens roll och vilken är skyddsombudets roll?
  • Vilket ansvar har man?
  • Vad är SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete?
  • Vad är BAM, bättre arbetsmiljöarbete?
  • Vad säger arbetsmiljölagen?
  • Vilken dokumentation skall finnas?
  • Social arbetsmiljö?
  • Psykosocial arbetsmiljö?

Få en djupare inblick och kunskap om hur en systematisk arbetsmiljö ska fungera och hur riskbedömningen genomförs samt hur ditt företag kan uppfylla kraven i lagstiftningen.

ÄR FÖREDRAGNA DATUM INTE TILLGÄNGLIGA?
Skicka oss ett mail häroch låt oss se om vi kan ordna ett annat datum till dig.

Kurslängd: 1 dag
Pris: 4 900 SEK exkl. moms
Plats: Malmö, Landskrona, Stockholm