Heta Arbeten
Malmö stad

Skola Kunskapskontoret

Utbildningsstart

8 januari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Malmö stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

4 000 kr

Kort om utbildningen

HUR UTBILDNINGEN GYNNAR DIG
Nej du får inte utföra brandfarliga heta arbeten utan giltigt tillstånd. Du måste dessutom ha giltigt Hetarbetscertifikat. Detta gäller även för tillståndsgivare och brandvakt. Få en djupare förståelse av förebyggande av brand på arbetsplatsen och säkerhetsregler när det gäller att arbeta med heta arbeten. Få insikt om hur tillstånd / kontrollistan används för att öka brandsäkerheten på arbetsplatsen. Heta arbeten certifikat skall finnas för all personal som arbetar med eller ger tillstånd för Heta arbeten. Dessa kan vara svetsning, skärning, lödning kapning, och varmluftspistoler.

KURSINNEHÅLL
Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska delar.  För att bli certifierad måste deltagarna klara certifieringsprovet i slutet av kursen. Viktigt är att deltagarna kan uppvisa giltig legitimation vid kurstillfället. 

Kurslängd: 6.5 timmar
Pris: 3200 SEK exkl. moms
Pris på engelska: 4000 SEK exkl. moms
Plats: Malmö, Skellefteå, Västerås, Sverige

Kursen har flera startdatum, se hemsida för mer information