Kvarts Stendamm i Arbetsmiljön
Malmö stad

Skola Kunskapskontoret

Utbildningsstart

22 januari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Malmö stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

3 125 kr

Kort om utbildningen

HUR DU GYNNAS AV UTBILDNINGEN
Om arbetsmiljön utsätter dina anställda för kvartsdamm, kommer du med detta program att ges certifierade säkerhetsförfaranden, skyddsmetoder och bästa praxis för att garantera minimala hälsorisker för dina anställda.

VARFÖR ÄR DENNA UTBILDNING VIKTIG
Kvartsdamm är osynligt för blotta ögat och kan orsaka allvarliga hälsoproblem på lång sikt. Riskerna att utsättas för kvartsdamm kan ske genom t.ex. gruv- och stenindustrin, slipning, borrning och bilning i betong, krossning och malning av sten, krossning och sortering av material från grustag, stålverk, gjuterier, porslinsfabriker och övriga keramiska industrier, glas- och slipvarutillverkning, byggnadsämnesindustrin, t.ex. tillverkning av betong-, tegelbyggelement och takpapp, byggnads- och anläggningsverksamhet, bland annat tunneldrivning.

Krav på arbetsgivaren enligt arbetsmiljöverket AFS 2015:2 §22:

"Arbetsgivaren ska se till att alla som leder eller utför ett arbete som medför hantering av kvartshaltigt material, har tillräckliga kunskaper om hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material och om hur dessa risker ska förebyggas. Arbetsgivaren ska även se till att berörda arbetstagare känner till vilka skyldigheter detta innebär för dem själva enligt 3 kap. 4 § arbetsmiljölagen (1977:1160)."

Om inte kraven i AFS 2015:2 §9 Kvarts – stendamm i arbetsmiljön uppfylls utgår sanktionsavgift om 15000 till 150000 SEK beroende på hur många som är sysselsatta.

ÄR FÖREDRAGNA DATUM INTE TILLGÄNGLIGA?
Skicka oss ett mail här och låt oss se om vi kan ordna ett annat datum till dig.

Kurslängd: 4 timmar
Pris: 2 500 SEK exkl. moms