LIFT & FALLSKYDD KOMBIUTBILDNING
Malmö stad

Skola Kunskapskontoret

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Malmö stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

3 750 kr

Kort om utbildningen

HUR UTBILDNINGEN GYNNAR DIG
Genomgå en fullständig teoretisk och praktisk operativ utbildning för mobila arbetsplattformar kombinerad med en Fallskydd "A" utbildning. En omfattande kombination för att bättre förbereda personal som arbetar med mobila arbetsplattformar.

KURSINNEHÅLL

Mobila arbetsplattformar
En detaljerad teoretisk och praktisk utbildning för korrekt och säker hantering av mobila arbetsplattformar i enlighet med svenska regler och säkerhetskrav. Deltagare kommer att undervisas både i teori och ges tillräcklig praktisk utbildning för hantering av mobila arbetsplattformar. För att bli certifierad måste deltagaren klara ett teoretiskt och ett praktiskt prov i slutet av utbildningen.

Fallskydd “A”
Förse dina anställda med viktig säkerhetskunskap och hur man förebygger skador vid höjdarbete. Utbildningen vänder sig till all höjdarbetande personal som exempelvis takarbetare, byggnadsarbetare, fönsterputsare mm.

Kurslängd: 1 dag
Pris: 3000 SEK excl. moms
Pris på polski: 3400 SEK (inklusive tolk) excl. moms
Plats: Malmö, Sverige