Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Malmö stad

Skola Malmö universitet

Utbildningsstart

7 januari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Malmö stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 hp). Under utbildningen varvas teoretiska studier med klinisk praktik/verksamhetsförlagd utbildning. Efter slutförd utbildning har du de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.