Webbutvecklare Content Management Systems
Malmö stad

Skola Medieinstitutet

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Malmö stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Webbutveckling med inriktning på Content Management Systems
Efterfrågan på webbutvecklare är stort. Digitaliseringen och användandet av mobila plattformar driver på utvecklingen. Som Webbutvecklare CMS kommer du få lära dig att utveckla webbplatser för olika plattformar och enheter men även webbutveckling mot Content Management Systems, CMS. I stort sett alla webbplatser som utvecklas idag bygger på CMS, som exempelvis WordPress eller Drupal. Som webbutvecklare bygger du struktur och funktionalitet på webbplatsen, men likaväl utveckling av funktionalitet i CMS-verktyget. Lär dig utveckla mot ledande open-source CMS-verktyg.

Tillsammans med Medieinstitutet, lärare från branschen och kollegor (andra studenter) kommer du under två år lära dig det som krävs av yrkesrollen.

Studielängd: 2 år, 400 Yh-poäng