Lönespecialist
Malmö stad

Skola Stockholm School of Business

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Malmö stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Jobba i nyckelrollen som lönespecialistUtbildning för dig som vill arbeta som lönespecialist, en yrkesroll där du ofta har en nyckelroll på företaget. Du kan arbeta både som rådgivare eller konsult.Den här utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.Lär dig sköta ett företags lönehantering och alla praktiska moment under ett års löneredovisning. Ta hand om personaladministrativa frågor och kommunikationsinsatser. Du får kompetens inom affärsekonomi, lönehantering och personaladministration.Lönespecialisten har en nyckelroll på företaget och kan arbeta både som rådgivare eller konsult. Lönespecialistens yrkesroll utvecklas snabb takt. Samtidigt pågår ett stort generationsskifte. Idag är det brist på kompetenta lönehandläggare.Du får lära dig sköta ett företags alla praktiska moment under ett års löneredovisning.