Spelprogrammerare
Malmö stad

Skola TGA Utbildning AB

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Malmö stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Spelprogrammeringsutbildningen på The Game Assembly ger dig kunskap om de vanligaste datastrukturerna och algoritmerna som används i spelutveckling. Den tillämpade matematiken som du lär dig under det första året kommer att användas under hela utbildningen och utvecklas med tiden. Du lär dig C++-programmering AI, scripting, mjukvaruutveckling och nätverk. Unikt för spelprogrammeringen vid Game Assembly är att du lär dig att utveckla din egen spelmotor som sedan används i de spel du skapar tillsammans med de andra disciplinerna på skolan.

Utbildningens upplägg
Att arbeta tillsammans i dessa större projekt med hjälp av smidig projektledning är en viktig del av utbildningen. Gemensamt för all spelutveckling är att den sker tvärdisciplinärt och agilt. Vårt mål är att en spelprogrammerare från The Game Assembly ska ha god insikt om vad det innebär att samarbeta med andra yrkesroller och därigenom förstår de möjligheter och begränsningar som är kopplade till dessa. Under utbildningen bygger man åtta spel.

OMFATTNING: 2,5 år
YH-POÄNG: 550 yhp