Agil projektledning
Malmö stad

Skola Wenell

Utbildningsstart

14 april 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Malmö stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

18 125 kr

Kort om utbildningen

Scrum, Lean och andra Agila angreppssätt. Som namnet Agile antyder handlar det om att nå resultat snabbt med krav på snabbrörlighet och flexibilitet. Agile är inte en utvecklingsmetod i sig utan snarare ett förhållningssätt; en uppsättning värderingar, attityder och principer. Agila metoder, såsom Scrum, såg dagens ljus under 90-talet inom framförallt systemutveckling. Allt fler har blivit nyfikna på Agila metoder och de börjar nu få spridning inom alla typer av projekt. Men det finns fallgropar!

Agil Projektledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig en förståelse för vad Agile är och hur Agila metoder, tekniker och principer kan integreras i er befintliga projektmetodik. Konkreta metoder och enkla praktiska verktyg som ni kan börja använda direkt varvas med lite mer teoretiska resonemang om när de olika delarna passar bäst och hur de ska användas.

Omfattning
2 heldagar, 16 timmar.

Pris
14 500:- exkl moms
18 125:- inkl. moms