Kvalificerad fordonstekniker el/elhybrid
Malmö stad

Skola YrkesAkademin

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Malmö stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Kvalificerad Fordonstekniker El/ElhybridSom fordonstekniker el/elhybrid har du spetskunskap om alternativa drivmedel och jobbar med att reparera och underhålla el- och elhybridfordon. Regeringen har som ambition att Sverige ska vara ett av de första fossilfria länderna i världen. För att lyckas med det måste utsläppen från transportsektorn minska.De flesta kommuner byter idag ut sin fordonspark till miljövänliga alternativ som fordonsgas eller el/elhybrid. I takt med nya typer av fordon med ny teknik och större komplexitet krävs mer specialiserad och djupare utbildning för fordonstekniker. Med högspänningar i el- och hybridfordon krävs även kunskap om risker och säkert arbete.JobbmöjligheterFöretagen i branschen uttrycker en enorm brist av denna yrkesroll.