Föreläsningar för olika målgrupper
Mariestad

Skola Alexander Tilly

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Mariestad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr

Kort om utbildningen

Vi anpassar föreläsningar till er verksamhet och utgår från deltagarnas egen vardag. Forskningsbaserad kunskap om bemötande, aggressivitet och kommunikation varvas med välbeprövade metoder och egna erfarenheter.

Våra föreläsningar innehåller de områden ni önskar, t.ex.

  • Svåra samtal- besvärliga kunder, krävande klienter och konfliktfyllda situationer.
  • Kommunikation och bemötande – hantera aggressiva personer och människor i kris.
  • Riskfaktorer och konfliktförståelse – när ökar risken för hot och våld? Varför hjälper det att förstå motpartens syn på situationen?
  • Typer av aggression- olika former av gränsöverskridande beteenden och hur de bäst bemöts.
  • Hotfulla beteenden- hantera och värdera olika former av hot.
  • Självinsikt – använd dina personliga resurser, känn till egna mönster och triggers.
  • Mental förberedelse – agera klokare, snabbare och lugnare med rätt förberedelser.
  • Konfliktpsykologi- hur påverkas vi i hotfulla situationer? Hur fatta beslut under stark stress?
  • Krisstöd – metoder att ta hand om sig själv och stötta andra.

Vi varvar diskussion, föreläsning, film och övning. Utbildningarna ger praktiskt användbara verktyg. Välj halv- eller heldagar och stora eller små grupper. Vi behöver endast whiteboard, blädderblock och projektor.

Kostnad
Offert lämnas vid förfrågan.