Kulturmålare - traditionellt byggnadsmåleri
Mariestad

Skola Mariestads kommun, Dacapo Mariestad

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Mariestad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen är inriktad bl.a. på kalkfärg, slamfärg, linoljefärg, tempera/emulsion och limfärg. Du lär dig genom praktiska övningar hur man blandar färger, skapar rätt färgbrytning och behandlar byggnader på ett varsamt sätt. Idag behövs hantverkskunnande om traditionella material och tekniker i det omfattande arbetet med att underhålla, vårda och utveckla befintliga byggnader från olika tidsepoker.En malare skall beharska ett stort antal bindemedel och underlag samt hur de forekommer i malerihistorien for att kunna bedoma enskilda fastigheter ratt. En malare bor forutom att vara en god hantverkare nar det galler det motoriska, vara fortrogen med kemiskt/tekniska forlopp, samt ha en konstnarlig formaga nar det galler att blanda farg och stamma av fargkompositioner.