Produktutveckling med möbeldesign
Nässjö

Skola Jönköping University

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Nässjö

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vill du jobba med produktutveckling, formgivning och design inom till exempel möbel- och inredningsbranschen? Vill du skaffa dig goda kunskaper i skiss- och modellteknik, CAD, visualisering och andra designverktyg? Då är det här utbildningen för dig!Utöver dina tekniska grundkunskaper får du även träning i entreprenörskap, ledarskap och kommunikation, hållbar utveckling samt affärsmässighet.I utbildningen ingår en näringslivsförlagd kurs på ett företag.