Byggledare
Norrköping

Skola Östsvenska Yrkeshögskolan AB

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Norrköping

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vill du vara spindeln i nätet, ta ansvar och lösa problem?

Utbilda dig i så fall till byggledare, arbetsmarknaden ser ljus ut. Regionens tillväxt är stark och det kommer att byggas mycket under ett antal år. Infrastrukturprojekt som Ostlänken kommer att föra med sig om- och nybyggnadsprojekt som bidrar till ökad efterfrågan på personal med byggledarkompetens.

Att arbeta som byggledare är en ansvarsfull uppgift och du kommer att kunna ha det övergripande ansvaret för planering, produktion och uppföljning samtidigt som du kan komma att ha personalansvar. Du kan exempelvis arbeta som byggledare på entreprenörsidan men även som t ex projekt-/byggledare på ett konsultföretag, fastighetsbolag eller inom en kommun/ myndighet.