Arbetsterapeutprogrammet
Norrköping

Skola Linköpings universitet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Norrköping

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

För arbetsterapeuter är hälsa och aktivitet i centrum. Det handlar om att stödja människor som på grund av skada eller sjukdom har nedsatt förmåga att klara sin vardag. Som legitimerad arbetsterapeut arbetar du med kreativa problemlösningar utifrån kunskaper inom till exempel miljöanpassning, färdighetsträning, livsstilsförändring och design.Arbetsterapeut är ett legitimerat yrke, där legitimationen är en garanti för att du är lämplig att utöva yrket och ta det ansvar det medför.