Computational Social Science, Masters Programme - First and main admission round
Norrköping

Skola Linköpings universitet

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Norrköping

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet riktar sig till studenter med intresse för samhällsvetenskap som vill lära sig ledande statistisk- och beräkningsmetoder som social nätverksanalys, simuleringsmetoder, distribuerad databehandling och maskininlärning.Masterprogrammet i Computational Social Science (CSS) är en spetsutbildning som ska ge de studerande de kunskaper och färdigheter som behövs för att med hjälp av avancerade datorbaserade metoder analysera komplexa sociala processer och för att utveckla teoretiskt och empiriskt grundade förklaringar av viktiga samhällsfenomen. Exempel på sådana samhällsfenomen inkluderar skolors sociala och etniska segregering, företags tillväxt, samt politisk och kulturell förändring.