Sjuksköterskeprogrammet
Norrköping

Skola Linköpings universitet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Norrköping

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att patienterna ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar arbetet på avdelningen. God omvårdnad, helhetssyn på människan, medicinska kunskaper och utvecklings- och förbättringsarbete är det som utmärker sjuksköterskeutbildningen i Linköping och Norrköping. Fokus ligger på det hälsofrämjande perspektivet, men också teamarbete, kompetens för olika vårdformer samt hälso- och sjukvårdsinformatik är viktigt.