Internationell redovisningsekonom
Norrköping

Skola Stockholms Internationella Handelsskola

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Norrköping

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Redovisningsekonomer efterfrågas av alla branscher, av små och stora, privata och offentliga, samt nationella och internationella företag. Du kan exempelvis arbeta på ekonomiavdelningar, redovisnings- och revisionsbyråer eller som konsult på bemanningsföretag.

Denna utbildning syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper i ekonomisystemets olika delar med betoning på redovisning. Arbetsrollen för en internationell redovisningsekonom omfattar allt från löpande redovisning till upprättandet av bokslut och årsredovisningar enligt internationella regler och praxis samt att kunna medverka i framtagandet av underlag för investeringsbeslut.

Utbildningens mål
Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Internationell redovisningsekonom.