Sjuksköterskeprogrammet
Norrtälje

Skola Högskolan i Gävle

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Norrtälje

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Sjuksköterskeprogrammet