Hälsopedagog
Norrtälje

Skola Väddö Folkhögskola

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Norrtälje

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen Hälsopedagog är till för dig som vill främja friskvård och som vill arbeta professionellt med hälsa ur ett helhetsperspektiv nära naturen. Målet för utbildningen är att du ska kunna verka inom olika hälsoområden.

I utbildningen varvas teori och praktik. Stresshantering, personlig träning, kostrådgivning, massage, motion samt ledarskap och friluftsliv är moment i utbildningen. Med denna gedigna utbildning till hälsopedagog kan dina mål och intressen leda till en hållbar framtid. Utbildningen är tvåårig och leder till examinerad hälsopedagog. Under utbildningens gång finns det möjlighet att bli prövad som diplomerad massör, certifierad personlig tränare (PT) och/eller certifierad kostrådgivare.

Kunskaps- och färdighetsmoment under båda åren är bland annat:

  • hälsa och livsstil
  • hållbarhet och agenda 2030
  • stresshantering
  • träningslära och nutrition
  • ledarskap
  • motiverande samtal (MI)
  • gruppdynamiska processer
  • utvecklings- och gruppsykologi
  • utomhuspedagogik
  • friluftsliv/naturvägledning

Läs mer om utbildningen på Väddö folkhögskolas hemsida.

Ekonomi:
Undervisningen på utbildningen Hälsopedagog är gratis. Däremot tillkommer det kostnader för specialmaterial samt en externat- eller internatavgift, beroende på om du väljer att bo på skolans internat eller inte.
Externatavgift: 5 460 kr/termin.
Internatavgift: Kostnaden för ett internatrum är från 4 209 kr – 4 747 kr/månad.