Behandlingspedagog (400 YH-POÄNG)
Nyköping

Skola Campus Nyköping

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Nyköping

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

En utvecklande resa mot ett arbete där du verkligen behövs

Inom socialt arbete, missbruksvård och kriminalvård finns ett starkt behov av utbildad personal med professionellt förhållningssätt och humanistisk människosyn. Som behandlingspedagog är du en av dem som utifrån relevanta utrednings- och behandlingsmetoder stödjer människor i utsatta situationer. Under utbildningen utvecklar du din professionella roll och skaffar dig kunskap om hur du kan bemöta människor i kris, svårigheter och utveckling. Utbildningen bygger på processinriktad pedagogik och är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Välkommen till en utbildning där drivkraften är att stödja människor att bli den bästa versionen av sig själva.