Behandlingspedagog
Nyköping

Skola Campus Nyköping

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Nyköping

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Inom missbrukarvård, kriminalvård och socialvård finns ett starkt behov av utbildad personal med en humanistisk människosyn. Som behandlingspedagog är du en av dem som utifrån relevanta utrednings- och behandlingsmetoder stödjer människor i utsatta situationer. Under utbildningen får du kunskap om hur du bemöter exempelvis människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbrukare eller ensamkommande flyktingbarn. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Välkommen till en utbildning där drivkraften är att stödja människor att ta ansvar för ett bättre liv.