Elkraftingenjör (280 YH-POÄNG)
Nyköping

Skola Campus Nyköping

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Nyköping

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Öka dina möjligheter till både jobb och spänning

Behovet av elkraftingenjörer är exceptionellt stort nu och framöver. Du som idag arbetar som elektriker kan vidareutbilda dig till elkraftingenjör och öka din kompetens inom bl a eldistribution, elsäkerhet och nätplanering. Eftersom utbildningen är deltid på distans kan du arbeta samtidigt som du studerar. I utbildningen ingår teorikurserna för fullständig auktorisation (A-auktorisation). Efter utbildningen, som har formats tillsammans med branschen, har du kompetens att arbeta som elkraftingenjör och ha en betydande roll i projektets alla tekniska faser, från projektering till idrifttagning inom elkraftsbolag, elnätsbolag eller företag verksamma inom elkraft. Välkommen till en yrkesutbildning som tar dig vidare med full kraft.