Medicinsk Sekreterare (400 YH-POÄNG)
Nyköping

Skola Campus Nyköping

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Nyköping

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Bli betydelsefull på mer än ett sätt

Ny teknik inom den medicinska informationshanteringen ställer nya krav och efterfrågan på kvalificerade medicinska sekreterare är därför mycket stor. Många erbjuds jobb redan under utbildningen. Som medicinsk sekreterare arbetar du administrativt inom offentlig eller privat sjukvård. Du jobbar självständigt och drivande med att utveckla nya rutiner, dokumentera och skriva journaler, samt arbetar med diagnosklassificering, ekonomisk planering och patientbokning. Välkommen till en utbildning som gör dig oumbärlig.

Platsförlagd i Nyköping, Eskilstuna och Ronneby