Specialistundersköterska demens (200 YH-POÄNG)
Nyköping

Skola Campus Nyköping

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Nyköping

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Bli specialist på något mycket betydelsefullt 

Varje år insjuknar ca 25 000 personer i demenssjukdom och antalet väntas stiga med den åldrande befolkningen. Bristen på specialistutbildade undersköterskor inom demenssjukdom är stor. Det här är en vidareutbildning för dig som redan arbetar som undersköterska. Som specialistundersköterska har du ett ansvarsfullt jobb där du arbetar för att ge demenssjuka en bättre tillvaro. Du fungerar också ofta som handledare för kollegor, utvecklar och kvalitetssäkrar arbetet inom äldreomsorgen. Under utbildningen får du kunskaper om behandlingsmetoder, neuropsykiatriska tillstånd och vård i livets slut bland annat. Välkommen till en ovanligt betydelsefull utbildning.