Högskoleingenjör, Datateknik
Örebro stad

Skola Örebro universitet

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Örebro stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Inom programmet Högskoleingenjör, Datateknik läser du inledningsvis grundläggande kurser i programmering, datorns hårdvara och uppbyggnad, databaser, nätverk och matematik. Senare i utbildningen kan du läsa kurser om t ex programvaruutveckling, artificiell intelligens, realtidssystem, distribuerade system samt simulering och visualisering. I många av kurserna ingår praktiska övningar och projekt. Det finns också kurser som sätter in tekniken i ett företags- och samhällssammanhang. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ofta görs hos ett företag.