Personalvetarprogrammet
Örebro stad

Skola Örebro universitet

Utbildningsstart

18 januari 2021

Studielängd

3 år

Studieort

Örebro stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Personal- och organisationsfrågor är allt viktigare i dagens arbetsliv. Frågor kring genus, mångfald och hållbar utveckling samt de anställdas organisering, kompetens, engagemang och hälsa är avgörande för såväl företags som offentliga organisationers framgång. Exempel på arbetsuppgifter för en personalvetare är rekrytering, organisations-, ledarskaps- och kompetensutveckling, coachning, rehabilitering, personalsocialt arbete, arbetsrättsfrågor, personalekonomi, arbetsmiljö-, konflikt- och förhandlingsarbete. Programmet omfattar 180 hp med bas i huvudområdet sociologi med inriktning mot organisation och arbetsliv. Utbildningen innehåller även kurser i personalarbete och arbetsrätt. Den avslutande valbara terminen består av två profilskapande kurser, Personalarbete II och Personalarbetets praktik.