Socionomprogrammet
Örebro stad

Skola Örebro universitet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Örebro stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som studerande vid socionomprogrammet tillägnar du dig kunskap om och förståelse för mänskligt beteende och samhälleliga fenomen samt om rättstillämpning i socialt arbete. Du utvecklar ett professionellt förhållningssätt och en förmåga till kritiskt tänkande. Verksamhetsförlagda studier ingår som en kurs i socionomprogrammet. Dessa kan även utföras utomlands. Socionomer har kompetens att utföra socialt utrednings- och förändringsarbete med individer och grupper samt förebyggande socialt arbete. Utmärkande för socionomer är kunskapen om samspelet mellan människan och det omgivande samhället.