Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård
Örebro stad

Skola Örebro universitet

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Örebro stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som specialistsjuksköterska inom akutsjukvård leder och organiserar du arbetet och ansvarar för vården och omvårdnaden av patienter och dess närstående inom akutsjukvårdens verksamhetsområden, exempelvis på akutmottagning eller akutvårdsavdelningSpecialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård har genomgått en omfattande revidering och från och med höstterminen 2020 har utbildningen ett nytt upplägg. Fokus ligger på de krav som finns i framtidens akutsjukvård och strävar efter att ge dig kompetensen att fortlöpande söka och förmedla ny kunskap och följa omvärldens utveckling inom området. Utbildningen är på avancerad nivå och ger dig fördjupade kunskaper inom medicin och omvårdnadsvetenskap samt organisation och ledarskap för att utveckla din problemlösningsförmåga.