Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska
Örebro stad

Skola Örebro universitet

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Örebro stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Du kommer som distriktssköterska ha ett självständigt arbete där du utför undersökningar och behandlingar samt ansvarar för hälsorådgivning till personer i alla åldrar. Vården bedriver du på såväl vårdcentraler som i den sjukes hem.Under distriktssköterskeutbildningen läser du om hälsa ur olika perspektiv, pediatrik, barn- och skolhälsovård, geriatrik, palliativ omvårdnad, psykisk ohälsa, och funktionsnedsättning hos människor i olika åldrar. Dessutom får du kunskap om hälsokommunikation, olika styrdokument och vetenskapliga metoder att använda i både folkhälsoarbete samt forskning.I utbildningen har du även verksamhetsförlagd utbildning där du får träna dig i din nya profession som distriktssköterska.