Tränarprogrammet
Örebro stad

Skola Örebro universitet

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Örebro stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Tränarprogrammet är en treårig utbildning som är uppbyggd för att ge dig aktuella och vetenskapligt grundade kunskaper och en helhetssyn på tränarskap. Du har också möjlighet att inom ramen för utbildningen välja att profilera dig mot en specifik idrott eller ett område. Inom ramen för programmet läses både träningslära med inriktning mot prestationsidrott och träningslära med inriktning mot hälsa, friskvård och äldre individer.Tränarprogrammet är mångvetenskapligt, vilket innebär att det vilar såväl på en naturvetenskaplig, som en beteendevetenskaplig grund. Syftet med detta är att du ska få en så bred och omfattande förståelse av träningsprocessen som möjligt. Studierna är starkt kopplad till aktuell forskning och varvarteoretiska studier med praktiska moment i laboratorium, träningsanläggningar och fältmiljö.