AMA Anläggning 17 & MER 17 - fördjupning
Örebro stad

Skola Byggakademin Sverige AB

Utbildningsstart

7 november 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Örebro stad

Pris

7 900 kr

Kort om utbildningen

 • Koppling till mät- och ersättningsregler
 • Administrativa krav i AF
 • Arbeten i AMA Anläggning + nyheter i AMA och MER Anläggning 17
 • Frågor och svar

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som beställer, kalkyler eller leder anläggningsprojekt och som har gått en grundkurs tidigare och/ alternativt har arbetat en längre tid med AMA Anläggning och MER.

OMFATTNING
Kursen omfattar en dag.

" rows="10">

Arbetar du med förfrågningsunderlag med tekniska beskrivningar eller under produktion med både avtal och tekniska beskrivningar för vägar, broar, grundläggningsarbeten mm? Då är AMA Anläggning och MER de regelverk du behöver ha goda kunskaper om och arbeta efter.

Den här kursen vänder sig till dig som är beställare, projektör eller entreprenör och som redan har gått kurser i AMA och MER och/ eller har arbetat med systemen under en längre tid och behöver fördjupa dina kunskaper. Vi kommer att utgå från kontraktshandlingarna för att vi sedan borrar oss ned i respektive regelverk.

Böckerna AFA AMA 12, AMA Anläggning 17, RA 17 och MER 17 ingår ej men kan vara bra att ha med sig under kursen, det är dock inte ett krav.

INNEHÅLL AMA FÖRDJUPNING 17 & MER 17 FÖRDJUPNING
 • Begreppet kontraktshandlingar
 • AMA-systemet inklusive regler och olika dokument
 • Vanliga felaktigheter i FU
 • BSAB-systemet och dess olika kodtabeller
 • Hantering av beskrivningar och mängdförteckningar ("vad ingår i kontraktet")
 • Koppling till mät- och ersättningsregler
 • Administrativa krav i AF
 • Arbeten i AMA Anläggning + nyheter i AMA och MER Anläggning 17
 • Frågor och svar

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som beställer, kalkyler eller leder anläggningsprojekt och som har gått en grundkurs tidigare och/ alternativt har arbetat en längre tid med AMA Anläggning och MER.

OMFATTNING
Kursen omfattar en dag.