Tandsköterska
Örebro stad

Skola Folkuniversitetet

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Örebro stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen är på heltid och är drygt tre terminer lång. LIA, lärande i arbete, ingår i utbildningen. Du kan få LIA-plats inom Örebro län, både inom Folktandvården och den privata sektorn.
Att arbeta som tandsköterska är ett serviceyrke med mycket patientkontakt. Tandsköterskor arbetar idag i tandvårdsteam tillsammans med tandläkare och tandhygienister. I dagsläget utbildas det inte tillräckligt många tandsköterskor för att täcka det växande behovet av nyrekryteringar som finns över hela landet.

Studielängd: Drygt 3 terminer