Automations- och robotingenjör
Örebro stad

Skola Hermods

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Örebro stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Visste du att den svenska automationsbranschen utgör hela tio procent av världsmarknaden och är därmed en av Sveriges viktigaste näringar? Behovet av tekniker som kan automations- och robotteknik växer samtidigt som produktionen inom industrin blir allt mer automatiserad. Efter denna utbildning kommer du att bli en efterfrågad resurs inom en växande framtidsbransch! Efter utbildningen har du fördjupad kunskap inom el, elektronik, regler- och styrteknik samt robotteknik och robotprogrammering. Du har kompetens att projektera, installera, programmera och underhålla automationslösningar samt dess samverkan och kommunikation. Du har kompetenser att självständigt kunna skapa och hantera ritningsverktyg och layoutritningar i 2D och 3D.