Beroendeterapeut KBT
Örebro stad

Skola KBT Svealand

Utbildningsstart

20 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Örebro stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

77 500 kr

Kort om utbildningen

Missbruk och beroende är ökande problem i samhället som medför konsekvenser på flera områden. I den så kallade missbruksutredningen gjordes en skattning som visar att totalt 780 000 personer över 18 år har ett missbruk eller beroende av alkohol i Sverige och att det finns ca 29 500 personer med problematisk narkotikaanvändning. Beroendeterapeut KBT är en utbildning för dig som vill ha kompetens att arbeta med missbruk & beroende.

En del föreläsningar är gemensamma med grundutbildningen i KBT (steg-1) och en del föreläsningar och utbildningsdagar är specifika för utbildningen till beroendeterapeut. Föreläsningarna som är inriktade mot missbruk och beroende sker i liten grupp (10 st) vilket gör att det finns utrymme för diskussioner och grupparbeten samt att utbildningen kan individanpassas utifrån deltagarnas olika erfarenheter och förutsättningar. Du behöver som student vara på plats i Örebro en dag varannan vecka vilket gör det möjligt att jobba parallellt med utbildningen.

Omfattning: Föreläsning/seminarium 10 tillfällen per termin plus litteraturstudier och inlämningar på distans.

Pris: 31 000 kr exklusive moms/termin (38 750 kr inkl moms)