Yrkesförarkompetens - Fortbildning
Örebro stad

Skola Maestra utbildningar

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Örebro stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

1 400 kr

Kort om utbildningen

Förare som har fått ett yrkeskompetensbevis måste gå en fortbildning vart femte år för att få ett nytt bevis.

En fortbildning omfattar minst 35 timmar och ges av utbildare som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens. Fortbildningen får delas upp i delkurser som ska vara minst 7 timmar vardera.

Trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan
Syftet med fortbildningen är att uppdatera de viktigaste kunskaperna som behövs för att utöva yrket. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Efter att du har genomgått fortbildningen utfärdar Transportstyrelsen ett yrkeskompetensbevis.

  • Del 1 - Effektiv körning
  • Del 2 - Godshantering
  • Del 3 - Arbetstidsregler och arbetsmiljö
  • Del 4 - Din hälsa
  • Del 5 - Säkerhet, brand och första hjälpen

Pris: 1400:- /delkurs