Drifttekniker, Kraft & Värme / Process
Örebro stad

Skola Sandvikens kommun, Yrkeshögskolan

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Örebro stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

En drifttekniker kan exempelvis arbeta på anläggningar som ansvarar för leverans av värme, ånga, kyla och el till sina kunder och sköter då allt från tillsyn av drift till service och underhåll. Ofta handlar det om att ha ett helhetsperspektiv över det som berör ventilation, värme och energi. Arbetet innefattar installationer, felsökningar och åtgärder samt att säkerställa driften ute i olika anläggningar. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att bland annat: 1. Utföra och sköta drift och underhåll i process- eller produktionsanläggningar.2. Analysera driftproblem och åtgärda problem.3. Utföra och utreda drift- och ekonomianalyser för underlag till ekonomiska beslut. 4. Arbeta för en långsiktigt hållbar och energieffektiv drift i det dagliga arbetet.5. Deltaga vid projektering, konstruktion och upphandling. 6.