Inköpare med Strategisk och Operativ kompetens
Örebro stad

Skola Sandvikens kommun, Yrkeshögskolan

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Örebro stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Inköpare jobbar med inköp av produkter, material, varor eller tjänster från leverantörer. Det handlar om att identifiera och upphandla nya leverantörer, liksom att bibehålla god kontakt med de befintliga. I yrket ingår att aktivt förbättra och effektivisera processer, exempelvis genom snabbare leveranser, lägre priser eller högre kvalitet. Utöver detta ingår även att till exempel utvärdera offerter och förhandla om bättre villkor.Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att bland annat:1. Genomföra en inköpsförhandling och leverantörsutvärdering på svenska eller engelska. 2. Kunna beräkna totalkostnaden över livstiden för en produkt.3. Hänvisa till rätt paragraf, i de fall leverantören avviker från rådande lagar.4. Leda ett mindre projekt och kunna presentera skriftligt som muntligt på svenska eller engelska.5.